Clinical Business Intelligence Systems

Wat is een Clinical Business Information System (CBIS)?

Een clinical business informatie system (CBIS) combineert zowel medische als bedrijfsinformatie om de efficiëntie en kwaliteit binnen de zorg te verbeteren. Deze indicatoren worden namelijk beïnvloed door vele onderliggende en vaak onderling samenhangende factoren, wat de zorgsector een uiterst complexe omgeving maakt.

Door toenemende uitdagingen op het gebied van kosten en kwaliteit én recente ontwikkelingen in analysetechnologie, zoals cloudcomputing en machine learning, neemt de vraag naar CBISs toe. Naar verwachting zal de markt voor healthcare-analyse tot 2027 groeien naar 70 miljard dollar!

Onder leiding van Philips, met HORIZON 2020 subsidie van de Europese Unie, werkt NewCompliance aan innovaties voor intelligente CBISs. Binnen dit consortium, ookwel IMPACT genoemd, neemt NewCompliance de rol van expert op het gebied van interfacing en clinical business intelligence in. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten, wordt HORIZON 2020 subsidie ook aangewend voor kennisverspreiding. Om hieraan bij te dragen hebben consortium partners NewCompliance, Philips en Inovia, onder leiding van NewCompliance, een rapport geschreven over de state-of-the-market voor Clinical Business Intelligence. Dit rapport is publiekelijk beschikbaar hier:

D.5.3.1 IMPACT Clinical Busines Information Systems

Clinical Business Information Systems