Vijf time-out tips voor veilige chirurgie

Diverse onderzoeken hebben door de tijd heen aangetoond dat er vijf belangrijke onderwerpen zijn om het risico op letsel bij chirurgie te verminderen. Het ACTIQ-platform helpt het chirurgisch team bij elk van deze vijf onderwerpen voor een betere samenwerking, communicatie en patiëntveiligheid.

  1. Houd elk risico op verwisseling van operatiezijde goed in de gaten

Met ACTIQ OR heeft het chirurgieteam een gestandaardiseerd hulpmiddel om verwisseling van operatiezijde rondom de operatie op te merken. Elk teamlid moet beschikken over complete en juiste informatie om zo optimaal en veilig mogelijk te werken. Door informatie uit verschillende bronsystemen met elkaar te controleren vinden er ‘cross checks’ plaats of de informatie eenduidig is. In de operatiekamer visualiseert ons systeem de checklists en procedures die essentieel zijn voor de voorbereiding en gedurende de operatie.

  1. Betrek de patiënt

De veiligheid en het welzijn van de patiënt staan altijd centraal in ACTIQ OR. In plaats van over de patiënt te praten, moet het zorgteam mét de patiënt praten. Door een aantal vragen van de time-out aan de patiënt te vragen, betrek je deze actief bij zijn eigen zorgproces.

  1. Maak de time-out onderdeel van de workflow

In ACTIQ OR kunnen verschillende sjablonen voor checklists worden gebruikt. Afhankelijk van de behandeling opent ACTIQ OR de juiste vragenlijst. Op deze wijze wordt door het OK-team altijd gezamenlijk de juiste vragenlijst ingevoerd.

  1. Meet time-out succes

Door middel van inzicht te geven in de mate van compliance op de time-out procedure, wordt het team zich bewust van de geleverde prestatie. Door specifiek momenten van non-compliance te analyseren, geeft dit inzicht in of de protocollering aangepast moet worden, danwel dat zorgverleners aangesproken moeten worden op hun professioneel gedrag en handelen.

  1. Zorg voor een veilige en open communicatiecultuur

In het OK-team dient er een open en veilige communicatiecultuur aanwezig te zijn, waarin ieder teamlid gelijk is en zijn stem kan laten horen. Als het gaat om veiligheid tijdens chirurgie is er een waakzaam team van professionals nodig die hun stem laat horen en die de waarde erkennen van veiligheidstools zoals Time-Out Checklists en de op maat gemaakte oplossingen ontworpen in ACTIQ OR. Alleen dan kunnen we patiënten consequent beschermen en het risico op vermijdbare letsel minimaliseren.

Lees hier meer over ACTIQ OR.