Privacy statement

Inleiding

NewCompliance Group B.V. (“NewCompliance”) levert diensten en software aan ziekenhuizen.

Verwerking ziekenhuis-, zorgverlener- en patiëntgerelateerde gegevens
Het deurbewegingssysteem van NewCompliance legt het aantal deurbewegingen van de operatiekamers in een zorginstelling vast. Bovendien wordt in de software deze informatie gekoppeld aan een specifieke operatie, zodat tevens het aantal deurbewegingen per operateur en per ingreep inzichtelijk wordt. Het deurbewegingssysteem wordt lokaal geïnstalleerd in een ziekenhuis. Om de paar minuten worden nieuwe activiteiten in de database gekopieerd naar de webserver van NewCompliance. Zodoende staan dus alle vergaarde gegevens niet alleen op de lokale server, maar tevens op de webserver van NewCompliance. De redenen van het kopiëren van de database zijn als volgt:

  1. Automatisch zijn alle gegevens gewaarborgd.
  2. De resultaten zijn vanuit een willekeurige locatie (in en buiten het ziekenhuis) bereikbaar door in te loggen op de webserver van NewCompliance (Let wel: uitsluitend met persoonsgebonden gebruikersnaam en password).
  3. NewCompliance kan op afstand het functioneren van het systeem monitoren, en dus zelf vaststellen wanneer correctief onderhoud is vereist.

Toepasselijkheid
De Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NewCompliance als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situatie beheert NewCompliance een eigen database met persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor het implementeren van onze software en de verzameling van persoonsgegevens voor eigen CRM en marketing doeleinden.

De Privacy Statement ziet niet toe op de dienstverlening waar NewCompliance exclusief optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzamelen en verwerken Persoonsgegevens
Hieronder leest u in welke situaties NewCompliance voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

NewCompliance CRM
NewCompliance verzamelt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van NewCompliance. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het downloaden van de whitepapers, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met NewCompliance in contact treedt.

NewCompliance verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. NewCompliance legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en app te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

NewCompliance verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Verder gebruiken we ook cookies van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om sociale media-integratie op onze website mogelijk te maken.
.

Beveiliging
NewCompliance heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

NewCompliance maakt gebruik van systemen of diesten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leveranciers ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

Toegang: U heeft het recht om een kopie [te vragen / eisen] van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Er zijn uitzonderingen op dit recht, en toegang kan worden geweigerd als, bijvoorbeeld, het aan u beschikbaar stellen van de informatie persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen, of als het ons wettelijk wordt verhinderd om dergelijke informatie vrij te geven. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Nauwkeurigheid: We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, actueel en volledig te houden. We raden u aan contact met ons op te nemen via ons contactformulier om ons te laten weten of uw persoonlijke gegevens niet juist zijn of veranderen, zodat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden.

Bezwaar maken: In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en ons te vragen uw persoonlijke gegevens te blokkeren, te wissen en te beperken. Als u niet meer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Overzetten: U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens of delen daarvan aan u of aan een andere gegevensbeheerder worden verstrekt in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.

Verwijdering: U heeft het recht om ons te [vragen / verplichten] om uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer uw persoonlijke gegevens onder andere onrechtmatig zijn verwerkt .

Klachten: Als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten mogelijk zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit of om verhaal te halen bij de rechtbank.

Recht om toestemming in te trekken
Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken. Zodra we een melding ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij er een andere rechtsgrond is voor de verwerking.

Om u af te melden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie, volgt u de opt-out-links op een marketingbericht dat naar u wordt verzonden, neemt u contact op met info@newcompliance.com of gebruikt u ons contactformulier. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, heeft dit geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voor de levering van onze diensten.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vragen
U kunt op elk moment een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@newcompliance.com of door ons contactformulier in te vullen met een bewijs van uw identiteit (een geldig identificatiedocument). Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze richten aan NewCompliance, via 085 00 74 555 of per e-mail naar info@newcompliance.com.

Wijziging van Privacy Statement
NewCompliance behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.

Den Haag, November 2020

Dit is het Privacy Statement van NewCompliance Group B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan de Benoordenhoutseweg 46-13 2596 BC, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 27306802.