GoLive: Progress Dashboard Maastricht UMC+

Vorige week is ons Progress Dashboard live gegaan bij het Maastricht UMC+. Dankzij dit ‘Schipholbord’ krijgen chirurgen op de OK en de HKK  – en hun teams –  essentiële informatie en een praktisch afdelingsoverzicht van het dagprogramma aangereikt.

Dit nieuwe product van NewCompliance speelt in op de specifieke wensen van de Operatie- en Hart-Katheterisatie-Kamer afdelingen. Naast het gehele dagprogramma wordt er een real-time overzicht gegeven over relevante patiëntgegevens, informatie met betrekking tot de geplande operatie, het OK team en de voortgang van de verschillende fasen. Op een operatieafdeling is dit real-time overzicht soms letterlijk van levensbelang.

We zijn erg trots op dit resultaat en wensen het Maastricht UMC+ veel succes en bij deze en verdere stappen naar veiligere en efficiëntere patiëntenzorg.

We hebben Jos Thijssen, OK assistent en intern projectleider bij Maastricht UMC+ een aantal vragen gesteld over dit project:

Wat heeft jullie doen kiezen voor de samenwerking met NewCompliance voor het Progress Dashboard?

Voorgaande projecten met NewCompliance hebben wij als bijzonder positief ervaren. De firma werkte proactief met ons samen en was zeer flexibel in de realisatie van het product. Dit resulteerde in voor ons waardevolle proces ondersteunende systemen. Het is evident dat wij deze samenwerking graag willen voortzetten.

Wat betekent dit dashboard voor het ziekenhuis en jullie als zorgprofessional?

Het Progress Dashboard in fase 1 geeft exacte informatie over de planning en verloop van het OK-programma wat betreft tijden, patiënt, ingreep, personeel en fase waarin de procedure zich bevindt. OK-personeel en medici krijgen zo een overzicht van de actuele en toekomstige planning in het dagelijks OK-proces. In een volgende fase zal Progress ook beschikbaar worden op mobiele apparatuur zoals tablets en telefoons. Op deze wijze zal Progress een bijdrage leveren in de informatieverstrekking naar dienstdoende artsen betreffende het aanbod van acute OK’s buiten de reguliere kantooruren.

Hoe wordt dit dashboard in jullie dagelijkse werkzaamheden verwerkt?

Via infoschermen in kantoren en gangen. In een volgende fase dus ook op mobieltjes. Aan de ingang van de OK kunnen medewerkers en bezoekers op de schermen zien wanneer en waar hun activiteit zal plaatsvinden. Planning coördinatoren kunnen in het overzicht het verloop van de verrichting volgen en de planning indien nodig aanpassen.

Hoe is de samenwerking met NewCompliance gegaan tijdens dit project?

Gezien de moeilijke omstandigheden (Covid-19) is de samenwerking op afstand goed verlopen. Dankzij de goede samenwerking tussen projectleider MIT en de accountmanager NewCompliance werden de communicatielijnen kort gehouden en is er op korte tijd heel wat gerealiseerd met een mooi resultaat.

Lees hier meer over onze verschillende dashboards voor de OK.