ITEA subsidie

Europese subsidie voor ontwikkeling oplossingen voor katheterisatiekamers en hybride OK’s

NewCompliance ontvangt sinds een jaar subsidie van de Nederlandse overheid via het Europese ITEA-programma voor het ontwikkelen van “clinical workflow support”. Dit is in samenwerking met een aantal andere bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen uit Nederland, België en Zweden.

Samen met partners Philips en LUMC wordt de subsidie gebruikt vanuit het IMPACT-project om onder andere datagedreven oplossingen voor de katheterisatiekamer en hybride OK te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van zowel de efficiëntie als de patiëntveiligheid, door het integreren van verschillende databronnen en het aanbieden van realtime dashboards en andere overzichtstools. Ook worden de mogelijkheden voor workflow support rondom robotchirurgie onderzocht.

IMPACT-subsidie
Deze IMPACT-subsidie bestaat uit een totaalbudget van 17 miljoen euro en is voor drie jaar. De subsidie bouwt voort op een door Philips gecoördineerde prijswinnende reeks ITEA-projecten (Care4Me, MEDIATE, BENEFIT). Dit zal leiden naar een nieuwe stap in de richting van datagedreven chirurgische zorg. NewCompliance voelt zich vereerd om mee te werken aan dit project om de efficiëntie en patiëntveiligheid verder te kunnen verbeteren.

Wilt u meer weten of mee willen denken over onze oplossingen voor de katheterisatiekamer of hybride OK, neem dan gerust contact op met ons via info@newcompliance.com.