Case Study: Verbeterde communicatie en workflow op de Recovery door ACTIQ

Het telefoonverkeer is met 90% afgenomen doordat de communicatie tussen OK en Recovery nu efficiënter verloopt.

Op de verkoeverafdeling (ook wel: Recovery of uitslaapkamer genoemd) van het ziekenhuis kan het er door de vele overdrachtsmomenten, telefoontjes en logistiek verkeer soms chaotisch aan toegaan. De ACTIQ Recovery creëert rust door de communicatie tussen de verschillende afdelingen te verbeteren en real-time inzichten te verschaffen. Wij hebben enkele medewerkers van de Recovery uit de ziekenhuizen Maastricht UMC+, Rijnstate Arnhem en Medisch Spectrum Twente (MST) gevraagd om hun ervaringen over ACTIQ Recovery met ons te delen!

Benieuwd wat ons ACTIQ-platform kan doen voor uw ziekenhuis?

Download onze meest recente case study HIER om te lezen wat de ervaringen zijn binnen de bovengenoemde ziekenhuizen over het gebruik van ACTIQ op de Recovery.

 

NewCompliance, Radboudumc and Maastricht UMC+ sharing knowledge!

Last week, June 1 NewCompliance and Radboudumc were able to take a look at the #OperatingRooms of Maastricht UMC+. We exchanged experiences and shared knowledge around the #ACTIQDashboard. We were warmly received in the beautiful Maastricht and NewCompliance would like to thank everyone who has taken part in this valuable and insightful day!

Three surgeons working in the OR around our OR dashboard

Interview met onze stagiair Sander

Sander Wooning studeerde Gezondheidszorg Technologie aan de Hogeschool Rotterdam en deed zijn afstudeeropdracht bij NewCompliance. Als afstudeeropdracht ontwierp en ontwikkelde hij een nieuwe module voor onze dashboards. 

Three surgeons working in the OR around our OR dashboard

Hoe kwam ik bij NewCompliance

Tijdens mijn opleiding Gezondheidszorg Technologie was ik op zoek naar een afstudeeropdracht. Deze moest gefocust zijn op twee onderwerpen: gezondheidszorg en techniek. Ik had een bericht op LinkedIn geplaatst waarin ik aangaf een bedrijf te zoeken waar beide onderwerpen aan bod kwamen.  De recruiter van NewCompliance, Siona van Dijk, zag mijn berichtje en nam direct contact met me op.

NewCompliance is een bedrijf dat verschillende real-time dashboards en analyse tools ontwikkelt voor de operatiekamer en bijbehorende afdelingen. Deze dashboards geven alle informatie weer die zorgverleners nodig hebben om de beste zorg te kunnen verlenen.

Na een kennismakingsgesprek, waarin ik al mijn wensen en eisen voor de stage had voorgelegd, kreeg ik al binnen een aantal dagen een uitnodiging voor een verdiepend gesprek. Ik werd voorgesteld aan mijn toekomstige stagebegeleider en we bespraken de opdracht verder in detail. Uiteindelijk zijn we samen tot een passende opdracht gekomen en is het stagecontract ondertekend.

Nieuwe module ontwikkelen

Mijn opdracht was om een nieuwe module te ontwikkelen voor op het dashboard in de operatiekamer. Ik ontwikkelde een prototype voor een tellingsmodule. Tijdens de operatie worden er namelijk verschillende gazen, klemmetjes en instrumenten gebruikt. Deze materialen worden ook in het ‘steriele operatieveld’ gebruikt, oftewel in de patiënt. Deze moeten er ook uitgehaald worden, anders kunnen ze achterblijven met infecties als gevolg. Om dit te voorkomen zijn er verschillende procedures opgesteld om te tellen hoeveel materialen er zijn gebruikt en welke er uit de patiënt zijn gehaald. Deze telling gebeurt nu nog vaak op een papiertje of een whiteboard.

Mijn opdracht was om dit proces te digitaliseren. Voor het ontwikkelen van deze module hebben we eerst een eisenpakket gemaakt. Om erachter te komen waar deze module allemaal aan moet voldoen en hoe dit zou passen in het werkproces, ben ik gaan praten met verschillende contactpersonen uit het werkveld.

Nadat alle eisen bekend waren, ben ik samen met de UI/UX designer van NewCompliance begonnen aan het ontwerpen van een eerste concept. Hier hebben we alles kunnen verwerken tot een grof visueel concept van de module. Daarna heb ik onder begeleiding van één van de Full-stack developers de applicatie verder ontwikkeld.

Afstuderen bij NewCompliance

Van sollicitatiegesprek tot afsluitend eindgesprek: alles was naar mijn mening goed geregeld. Ik heb met allerlei verschillende collega’s mogen samenwerken: van experts uit de ziekenhuiswereld tot aan programmeurs.

Ondanks dat ik veel thuis heb moeten werken tijdens deze pandemie, voelde ik me toch echt onderdeel van het team van NewCompliance.

Als ik een vraag had of ergens op vastliep, dan was er altijd wel een collega bereid om mij te helpen.  Zo ook mijn stagebegeleider. Wekelijks hadden we een meeting om de voortgang en mijn persoonlijke ontwikkeling te bespreken. We bespraken welke acties nog ondernomen moesten worden, welke personen ik daarvoor nodig had en hoe ik me voelde. Daarnaast kon ik altijd mijn stagebegeleider bereiken via Teams.

Samenvattend ben ik heel tevreden over mijn afstudeerstage bij NewCompliance. Ik heb veel geleerd en vele kanten van het bedrijf kunnen zien. En niet geheel onbelangrijk: ik ben afgestudeerd met een 8! Mijn volgende stap: een master Bio-informatica in Leiden.

Ook stagelopen of je afstudeeropdracht doen bij NewCompliance? Stuur dan een berichtje met jouw gegevens en wensen naar onze recruiter Siona van Dijk via s.vandijk@newcompliance.com of bekijk onze vacatures hier.

NewCompliance heeft het ISO 13485:2016 certificaat in ontvangst mogen nemen

Samen met KIWA hebben we hard gewerkt om dit certificaat te behalen. We tonen hiermee ook onze toewijding om kwalitatief hoogstaande oplossingen aan te bieden aan onze klanten. Om dit certificaat te behalen moeten organisaties bewijzen dat zij medische hulpmiddelen en diensten kunnen aanbieden die consistent voldoen aan de eisen van de klant en geldende regelgeving. Met deze nieuwe mijlpaal bereiden we ons ook voor op de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen (MDR).

Case study: Continu verbeteren van de patiëntveiligheid met NewCompliance

Eén op de twintig patiënten die een operatie ondergaat ondervindt schade, waarvan ongeveer de helft voorkomen had kunnen worden.

NewCompliance werkt al jarenlang samen met Zaans Medisch Centrum (ZMC), Medisch Spectrum Twente (MST) en Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) om de patiëntveiligheid continue te verbeteren en producten verder te ontwikkelen.

Aan de hand van voorbeelden uit de drie bovengenoemde ziekenhuizen willen we graag laten zien hoe dit proces is verlopen en welke resultaten er uiteindelijk bereikt zijn in samenwerking met ons. Daarvoor zijn deze ziekenhuizen een uitstekend voorbeeld, aangezien ze al geruime tijd uitstekend presteren op het gebied van patiëntveiligheid en actief bezig zijn met continu verbeteren.

Voor deze case studie hebben we er twee praktijkvoorbeelden van continue verbeteren uitgelicht:

de naleving van stopmomenten tijdens de operatie en de veiligheidsscore na de operatie.

Benieuwd wat ons ACTIQ-platform kan doen voor uw ziekenhuis? Download onze meest recente case studie hier.

Case study aanvragen

Meer publicaties en wetenschappelijk achtergrondmateriaal kunt u hier vinden.

Three surgeons working in the OR around our OR dashboard

Wat zijn de kosten van een operatie per minuut?

Wist u dat een operatie ongeveer €31 per minuut kan kosten?

Aan de hand van financiële gegevens, blijkt dat een operatie in de klinische zorg €31,55 en in de ambulante zorg €30,45 per minuut kan kosten.

Een andere conclusie uit de gepubliceerde studie in JAMA Surgery was dat de kosten van een operatie, van 2005 tot 2014, sneller stegen dan de medische consumentenprijsindex. Met de stijgende zorgkosten is duidelijk dat ziekenhuizen veel te winnen hebben op het gebied van efficiëntie en kostenreductie.

Ons platform biedt de oplossing waarmee zorgprofessionals deze uitdagingen aan kunnen pakken. Door relevante gegevens in realtime weer te geven, besparen we tijd en visualiseren we de workflow tijdens elke operatie. Met onze directe, easy-to-use analyses kunnen gebruikers patronen en kansen ontdekken om de efficiëntie en kosten in continue verbeteringscycli te optimaliseren.

Wilt u meer weten over onze OK-optimalisatietools? Lees dan meer op ACTIQ OR of neem contact met ons op voor een demo!

GoLive: Progress Dashboard Maastricht UMC+

Vorige week is ons Progress Dashboard live gegaan bij het Maastricht UMC+. Dankzij dit ‘Schipholbord’ krijgen chirurgen op de OK en de HKK  – en hun teams –  essentiële informatie en een praktisch afdelingsoverzicht van het dagprogramma aangereikt.

Dit nieuwe product van NewCompliance speelt in op de specifieke wensen van de Operatie- en Hart-Katheterisatie-Kamer afdelingen. Naast het gehele dagprogramma wordt er een real-time overzicht gegeven over relevante patiëntgegevens, informatie met betrekking tot de geplande operatie, het OK team en de voortgang van de verschillende fasen. Op een operatieafdeling is dit real-time overzicht soms letterlijk van levensbelang.

We zijn erg trots op dit resultaat en wensen het Maastricht UMC+ veel succes en bij deze en verdere stappen naar veiligere en efficiëntere patiëntenzorg.

We hebben Jos Thijssen, OK assistent en intern projectleider bij Maastricht UMC+ een aantal vragen gesteld over dit project:

Wat heeft jullie doen kiezen voor de samenwerking met NewCompliance voor het Progress Dashboard?

Voorgaande projecten met NewCompliance hebben wij als bijzonder positief ervaren. De firma werkte proactief met ons samen en was zeer flexibel in de realisatie van het product. Dit resulteerde in voor ons waardevolle proces ondersteunende systemen. Het is evident dat wij deze samenwerking graag willen voortzetten.

Wat betekent dit dashboard voor het ziekenhuis en jullie als zorgprofessional?

Het Progress Dashboard in fase 1 geeft exacte informatie over de planning en verloop van het OK-programma wat betreft tijden, patiënt, ingreep, personeel en fase waarin de procedure zich bevindt. OK-personeel en medici krijgen zo een overzicht van de actuele en toekomstige planning in het dagelijks OK-proces. In een volgende fase zal Progress ook beschikbaar worden op mobiele apparatuur zoals tablets en telefoons. Op deze wijze zal Progress een bijdrage leveren in de informatieverstrekking naar dienstdoende artsen betreffende het aanbod van acute OK’s buiten de reguliere kantooruren.

Hoe wordt dit dashboard in jullie dagelijkse werkzaamheden verwerkt?

Via infoschermen in kantoren en gangen. In een volgende fase dus ook op mobieltjes. Aan de ingang van de OK kunnen medewerkers en bezoekers op de schermen zien wanneer en waar hun activiteit zal plaatsvinden. Planning coördinatoren kunnen in het overzicht het verloop van de verrichting volgen en de planning indien nodig aanpassen.

Hoe is de samenwerking met NewCompliance gegaan tijdens dit project?

Gezien de moeilijke omstandigheden (Covid-19) is de samenwerking op afstand goed verlopen. Dankzij de goede samenwerking tussen projectleider MIT en de accountmanager NewCompliance werden de communicatielijnen kort gehouden en is er op korte tijd heel wat gerealiseerd met een mooi resultaat.

Lees hier meer over onze verschillende dashboards voor de OK.

ITEA subsidie

Europese subsidie voor ontwikkeling oplossingen voor katheterisatiekamers en hybride OK’s

NewCompliance ontvangt sinds een jaar subsidie van de Nederlandse overheid via het Europese ITEA-programma voor het ontwikkelen van “clinical workflow support”. Dit is in samenwerking met een aantal andere bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen uit Nederland, België en Zweden.

Samen met partners Philips en LUMC wordt de subsidie gebruikt vanuit het IMPACT-project om onder andere datagedreven oplossingen voor de katheterisatiekamer en hybride OK te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van zowel de efficiëntie als de patiëntveiligheid, door het integreren van verschillende databronnen en het aanbieden van realtime dashboards en andere overzichtstools. Ook worden de mogelijkheden voor workflow support rondom robotchirurgie onderzocht.

IMPACT-subsidie
Deze IMPACT-subsidie bestaat uit een totaalbudget van 17 miljoen euro en is voor drie jaar. De subsidie bouwt voort op een door Philips gecoördineerde prijswinnende reeks ITEA-projecten (Care4Me, MEDIATE, BENEFIT). Dit zal leiden naar een nieuwe stap in de richting van datagedreven chirurgische zorg. NewCompliance voelt zich vereerd om mee te werken aan dit project om de efficiëntie en patiëntveiligheid verder te kunnen verbeteren.

Wilt u meer weten of mee willen denken over onze oplossingen voor de katheterisatiekamer of hybride OK, neem dan gerust contact op met ons via info@newcompliance.com.

It’s official: $3 million for further development and expansion to USA

NewCompliance has raised $3 million in capital to fund further development and expansion to the USA. The Series A round of funding involved investments by the Mayo Clinic, InnovationQuarter and Noaber foundation and was signed in the presence of the Dutch Prime Minister Mark Rutte and the Massachusetts governor Charlie Baker in Boston.

NewCompliance granted ISO 27001 and NEN 7510 certification

At NewCompliance, security is one of our highest priorities. This includes guaranteeing the security of the information we process. The NEN 7510 and ISO 27001 standards are aimed at keeping information secure and ensuring that we conform to the strictest security requirements.